znak Předboj

Úřední deska

Vyhláška OÚ Líbeznice - Vily v parku Předboj

Rozhodnutí - Schválení stavebního záměru a vymezení pozemků pro jeho realizaci:" Vily v parku Předboj" soubor18 RD. Celé znění vyhlášky zde.

Návrh - Závěrečný účet obce Předboj za rok 2018

k nahlédnutí zde a Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Předboj, zde.

Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu 2019

Volby do Evropskoho parlamentu se uskuteční v pátek dne 24. května 2019 od 14:00 hodin do 22:00 hodin a v sobotu dne 25. května 2019 od 8:00 hodin do 14:00 hodin. Více informací naleznete zde.

Oznámení konání veřejného zasedání zastupitelstva obce Předboj

Zasedání se koná 6.5.2019 od 18 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Program naleznete zde.

Usnesení Obecní úřadu Předboj

Usnesení o zastavení řízení o umístění pevné překážky - závory pevně zajištěné do krajnic komunikace v ul. Baštěcká. K přečtení zde.

Veřejná vyhláška FÚ pro Středočeský kraj

Daň z nemovitých věcí na rok 2019 - zpřístupněn k nahlédnutí hromadný předpisný seznam. Zde k přečtení.

Veřejná vyhláška Ministerstva zemědělství

Celé znění Veřejné vyhlášky - Opatření obecné povahy, naleznete zde.

Veřejná vyhláška Obce Zlonín

Veřejná vyhláška - oznámení o projednání Návrhu zadání územního plánu Zlonín zde.

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

Zde naleznete aktualizovaný seznam nemovitostí, u nichž je dosud v katastru nemovitostí evidován nedostatečně identifikovaný, tzv. neznámý vlastník v území obce Předboj.

Vyhláška stavebního úřadu Líbeznice (Č.j.: 1491/19/SVy)

Oznámení - zahájení společného územního a stavebního řízení a pozvání k ústnímu jednání. Zde k nahlédnutí.

Diskusní fórum

 

Ze zasedání

Zasedání zastupitelstva
Předbojské zprávy

Informace a kontakty

Obecní úřad Předboj
Hlavní 18, Předboj
250 72 Kojetice
Hodiny pro veřejnost
Pondělí 8-12 a 17-19
Středa 8-12 a 17-19
tel./fax: 315 682 901 mobil: 774 943 331
podatelna@predboj.cz    
Komerční banka Neratovice, č.ú. 12223201/0100
IČO: 00240630 ID DS: jtqbx44
Obecní knihovna: Středa 14-18
Kontakty na konkrétní osoby
GDPR: Zásady ochrany osobních údajů / Používání cookies