znak Předboj

Zprávy o provedení kontroly a čištění spalinové cesty

od firmy KROS, jsou k vyzvednutí na obecním úřadě.

Sběr nebezpečných odpadů (7.10.2017)

Mobilní sběrna bude přistavena od 10.30 do 11.15 hod. na Vršku. Bližší informace a co je předmětem sběru se dočtete zde.

Koupání v rybníku

Koupání v předbojském rybníku bylo a je na vlastní nebezpečí, není určen ku koupání. Přesto však varujeme a nedoporučujeme všem, kdo by se zde koupat chtěli, aby s ohledem na masivní úhyn ryb minulý víkend tuto možnost zvážili. Dosud neznáme výsledky rozborů odebraných vzorků, ale voda v pořádku není.
Děkujeme za pochopení.

Informace Úřadu Městské části Prahy 8

Pokud máte dítě, které oslaví 3. narozeniny do 31.12.2017 a nebylo přijato do mateřské školy, dovolujeme si vás upozornit na informace o dosud volných místech v mateřských školách zřizovaných MČ Praha 8.

Podrobnosti naleznete zde, popř. tady.

Svoz velkoobjemového odpadu (15.9 a 16.9.2017)

Obecní úřad Předboj a spol. FCC Česká republika pořádají svoz VOO. Přistavení kontejneru a bližší informace naleznete zde. Svoz nebezpečného odpadu proběhne 7.10.2017.

Kominík v naší obci (12.9. - 16.9.2017)

OÚ Předboj ve spolupráci s firmou KROS spol. s r.o. nabízí provedení kontroly a čištění spalinových cest pro obyvatele obce za zvýhodněnou cenu. V případě zájmu nás kontaktujte do 8.9.2017. Podrobnější informace naleznete zde.

Oznámení o uzavření Oddělení dopravně správních agend

Jedná se o úsek Evidence řidičů a Evidence vozidel. Bližší informace naleznete zde.

Upozornění na sklizeň na polích v naší obci

V následujících dnech bude probíhat sklizeň na polích obhospodařovaných firmou ZEVOS s.r.o. Upozorňujeme tímto obyvatele, že v průběhu sklizně může dojít ke zvýšení prašnosti (zejména při sklizni obilnin). V případě sklizně polí v bezprostřední blízkosti zástavby je vhodné uzavření oken, případně zakrytí bazénů.

Průběh sklizně se může s ohledem na průběh počasí a dalších okolností měnit! V případě poskytnutí aktuálních informací kontaktujte agronoma pana Ing. Jana Procházku – tel. 725 811 873.

Děkujeme za pochopení.

Odvoz zeminy z Horňátecké ulice

Vážení spoluobčané, v nejbližších dnech (ideálně ve středu a čtvrtek) by měl zhotovitel stavby komunikace v Horňátecké ulici odvážet skrytou zeminu na místo budoucí cyklodráhy, kterou obec vybuduje v oblasti Západní Stráně. Přeprava bude probíhat v ulicích Zvonková, Velkoveská, Čenkovská a Západní Stráň.
V případě, že byste v místě spatřili zavážení jinými původci zeminy, informujte prosím obecní policii.
Omlouváme se tímto za zvýšený provoz a děkujeme za pochopení.

Plánované přerušení dodávky elektřiny (11.7.2017 od 7.30 do 13.00 hod.)

Dovolujeme si Vás informovat o plánovaném přerušení dodávky elektřiny dne 11.07.2017 od 7.30 do 13.00 hod., bližší informace vč. dotčených nemovitostí naleznete zde.

Diskusní fórum

 

Ze zasedání

Zasedání zastupitelstva
Předbojské zprávy

Informace a kontakty

Obecní úřad Předboj
Hlavní 18, Předboj
250 72 Kojetice
Hodiny pro veřejnost
Pondělí 8-12 a 17-19
Středa 8-12 a 17-19
tel./fax: 315 682 901 mobil: 774 943 331
podatelna@predboj.cz    
Komerční banka Neratovice, č.ú. 12223201/0100
IČO: 00240630 ID DS: jtqbx44
Obecní knihovna: Středa 14-18
Kontakty na konkrétní osoby
GDPR: Zásady ochrany osobních údajů / Používání cookies