znak Předboj

Projekty

Oprava komunikace Na Jaroši

IMG 20181213 WA0005

V létě loňského roku byla zahájena příprava realizace projektu pro opravu komunikace Na Jaroši. Tato komunikace byla jedna z nejstarších v původní staré zástavbě, na kterou postupně navázaly další komunikace obsluhující nově vznikající zástavbu v letech 2000 a 2001. Projekt byl připravován s cílem zajištění financování s podporou dotačního titulu Ministerstva pro místní rozvoj.

Číst dál...

Horňátecká v provozu

Hornatecka2017

Od dnešního dne můžete oficiálně pro průjezd obcí použít i naší nově vybudovanou ulici Horňáteckou. Komunikace byla vybudovaná z dispozičních důvodů jako jednosměrná, to znamená, že nájezd je umožněn z ulice U Prutníku a ulice Zvonkové, výjezd je do ulice Velkoveské. Nájezd z ulice Zvonkové z důvodů velkého množství uložení a křížení všech technických sítí je omezen pouze pro průjezd osobními automobily, případný průjezd obslužnosti nákladními automobily (např. popelářský vůz, hasiči) a dodávkami je dimenzován v nájezdu z ulice U Prutníku.

Věříme, že na tuto novou komunikaci a průjezd po ní si všichni rychle zvykneme a její používání se tak stane naprosto běžné jako u všech ostatních asfaltových komunikací v obci.

PP

Sázíme stromy se Sázíme stromy, z. ú.

V sobotu 10.11. a v pátek 16.11.2018 proběhne v ulici Čenkovské sázení stromů a keřů.

Jsme potěšeni, že i naše obec se může účastnit projektu neziskové společnosti Sázíme stromy, z.ú., která zajišťuje a organizuje výsadbu stromů a keřů na různých místech republiky.

Číst dál...

Projekt veřejné zeleně zahájen

Počínaje dnešním dnem byla zahájena realizace projektu veřejné zeleně v obci Předboj, konkrétně v lokalitě Západní Stráně.

Cílem projektu je obnova biodiverzity (= biologická rozmanitost ve všech formách, úrovních a kombinacích žijících organismů a ekosystémů) v sídelním prostředí, zlepšení mikroklimatu v obci a zvýšení kvality životního prostředí. Realizací projektu dojde k vybudování aleje v nové zástavbě rodinných domů. Bude vybudována mlatová cestička s mobiliářem, budou vysázeny stromy a keře a v celém prostoru bude založen travní porost.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií - Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci operačního programu Životního prostředí.

Z celkové ceny projektu v částce bezmála 986.000,- Kč byly vyčleněny celkové způsobilé výdaje 570.718,- Kč, z čehož dotace EU činí 342.431,- Kč.

Nové dětské hřiště na Západní Stráni dokončeno

detskehriste

Jistě jste již všichni zaznamenali, že projekt dětského hřiště v lokalitě Západní Stráně byl již dokončen. V krátkosti mi dovolte projekt v čase a číslech představit.

Číst dál...

 

Ze zasedání

Zasedání zastupitelstva
Předbojské zprávy

Informace a kontakty

Obecní úřad Předboj
Hlavní 18, Předboj
250 72 Kojetice
Hodiny pro veřejnost
Pondělí 8-12 a 17-19
Středa 8-12 a 17-19
tel./fax: 315 682 901 mobil: 774 943 331
podatelna@predboj.cz    
Komerční banka Neratovice, č.ú. 12223201/0100
IČO: 00240630 ID DS: jtqbx44
Obecní knihovna: Středa 14-18
Kontakty na konkrétní osoby
GDPR: Zásady ochrany osobních údajů / Používání cookies